Posty

31 maja 2019 - Światowy Dzień bez Tytoniu

Obraz
„Tytoń a zdrowe płuca”
to hasło Światowego Dnia bez Tytoniu


Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu. Obecna kampania jest wyjątkową okazją do zwrócenia uwagi na kwestię negatywnych skutków czynnego i biernego palenia tytoniu oraz nakłonienia do zaprzestania używania wyrobów tytoniowych w jakiejkolwiek formie. W tym dniu zachęcamy do 24-godzinnego okresu abstynencji od wszystkich form konsumpcji tytoniu na świecie.
Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat: - negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc, od raka płuc po przewlekłe choroby układu oddechowego, -  podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Kampania jest swoistym wezwaniem do działania i zaangażowania jednostek samorządowych oraz sektora prywatnego w skuteczną politykę ograniczania konsumpcji tytoniu.
Tytoń a zagrożenia dla zdrowia płuc
Rak płuc. Palenie tytoniu jest główną przyczyną i odpowiada za ponad dwie trzecie zgonów z powodu raka płuc na świecie. Nara…

Co niszczy poczucie własnej wartości u dzieci?

"Poczucie własnej wartości jest oceną, jaką sami sobie wystawiamy. Proces, który rozpoczyna się w dzieciństwie i który zmienia się w ewolucyjnym rozwoju. Dlatego poczucie własnej wartości jest aktem dowartościowania, kochania i ustalania priorytetów dla nas samych. To miłość własna, którą wyznajemy". "Istnieje wiele działań, które zamiast wzmacniać poczucie własnej wartości naszych dzieci, stopniowo je niszczą. A my nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy. Oto niektóre z nich: Gratulowanie i nagradzanie dzieci za działania, które nie zależą od nich. Na przykład za bycie ładnym bądź wysokim. To sprawi, że dzieci nie rozwiną swoich umiejętności lub nie będą dumne ze swojej pracy lub tego, co robią. W rezultacie będą mieć niską samoocenę.Nie pozwalanie, aby dzieci miały obowiązki. Dzieje się tak, gdy dajemy im wszystko na tacy, a one nie muszą się starać, aby być lepszymi i kiedy nie uczymy ich bycia świadomymi ich wewnętrznego świata lub konsekwencji ich decyzji. Działając w…

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju UNESCO

"Obchodzony co roku 21 maja Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju służy nie tylko przypomnieniu bogactwa światowej kultury, ale także podkreśleniu znaczącej roli dialogu międzykulturowego dla budowania pokojowych relacji między ludźmi
i zrównoważonego rozwoju świata. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu
i Rozwoju proklamowany został rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 20 lutego 2003 roku,
w następstwie przyjęcia przez UNESCO Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej2 listopada 2001 roku. Obchody Dnia mają służyć mobilizacji rządów, polityków, instytucji kultury i uczestników życia społecznego do działań na rzecz promocji kultury, różnorodności kulturowej, dziedzictwa kulturowego – zarówno materialnego, jak i niematerialnego, przemysłów artystycznych, dóbr i usług związanych z kulturą. Dzień stanowi także okazję do podkreślenia potrzeby przeciwstawiania się nierównościom
w traktowaniu kultur i konieczności szczególnej…

Światowy dzień Pszczół

Obraz
20 maja obchodzimy Światowy Dzień PszczółDzień ten został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Światowy Dzień Pszczół to doskonała okazja, aby podkreślić znaczenie tych owadów w przyrodzie. Pszczoły zbierając nektar i pyłek z kwiatów, jednocześnie zapylają rośliny owadopylne. Prowadzone przez pszczoły zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych. Pszczoła miodna oprócz przyczyniania się do znacznego zwiększenia plonów rolników, wytwarza jednocześnie cenne produkty pszczele tj. miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko
i jad pszczeli. Jednocześnie należy pamiętać, że pszczoła miodna nie jest jedynym gatunkiem owadów zapylających. W Polsce żyje blisko 500 gatunków pszczół m.in. trzmiele, pszczoły murarki, miesierki, makatki. Zapylaniem roślin zajmują się również niektóre muchówki, chrząszcze, osowate oraz motyle. Warto również pamiętać, że ochrona pszczół i innych owadów zapylających przed niewłaściwie stosowanymi pestycydami przez p…

Dzień dobrych uczynków

Obraz
19 maja 


19 maja obchodzimy Dzień Dobrych Uczynków czyli święto społecznych i bezinteresownych działań. Pomysłodawcą tej akcji jest Fundacja Ekologiczna Arka, która zachęca do czynienia dobrych uczynków na rzecz ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego. http://fundacjaarka.pl/dzien-dobrych-uczynkow

18 maja 2020r

Obraz
100 rocznica urodzin patrona naszej szkoły
św. Jana Pawła II
15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny

Obraz