Posty

Jak oswoić się ze stresem w rodzicielstwie?

JAK ZADBAĆ O WŁASNE SZCZĘŚCIE? TYLKO SZCZĘŚLIWI DOROŚLI WYCHOWUJĄ SZCZĘŚLIWE DZIECI Dzieci uczą się przez naśladowanie. Modelowanie zachowań innych jest konsekwencją działania neuronów lustrzanych, odkrytych przez Giacomo Rizzolattiego. Prace jego zespołu pozwoliły sformułować tezę o istnieniu neurobiologicznego rezonansu, co oznacza, że obserwowanie czynności wykonywanej przez kogoś innego prowadzi u obserwatora do aktywacji własnego programu neurobiologicznego i to dokładnie tego programu, który byłby w stanie doprowadzić do wykonywania obserwowanej czynności we własnym organizmie. Z tego wynika, że nasze zachowania determinują zachowania innych i vice versa. Ziewnięcie jednej z osób powoduje serię ziewnięć, dlatego słyszymy tak często, że ziewanie jest zaraźliwe. Podobnie jest z każdą inną reakcją na zachowania otaczających nas ludzi. Ponadto wiadomo, że już malutkie dzieci współodczuwają emocje dorosłych. Jeśli więc pragniemy spokoju i równowagi psychicznej dla naszych dzieci, t

Dlaczego warto zostać krwiodawcą?

Jeśli jesteś już pełnoletni, ważysz 50 kg lub więcej, Twoje samopoczucie nie budzi niepokoju, masz dobrą wolę pomagać innym ludziom, to zgłoś się do najbliższej placówki publicznej służby krwi. Na wizytę w RCKiK wybierz się najlepiej po lekkim, beztłuszczowym posiłku. Koniecznie weź ze sobą dokument tożsamości (np.: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze wiadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. To również sposób na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego i spokoju o bezpieczeństwo zdrowia i życia osób Ci najbliższych. Już po pierwszej donacji poznasz grupę swojej krwi, która zostanie wpisana do legitymacji hdk – może przydać Ci się to w przyszłości – nawet wielokrotnie. Jako krwiodawca masz zapewnioną bieżącą kontrolę stanu swojego zdrowia – ogólne badanie lekarskie i systematycznie aktualizowane wyniki badań laboratoryjnych. Komu p

Polski Czerwony Krzyż

Obraz
Polski Czerwony Krzyż  ( PCK ) PCK to najstarsza polska  organizacja   humanitarna  będąca członkiem  Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca . Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych. Zadania PCK wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej  służby zdrowia prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksięż

Jak nauczyć dziecko szacunku do innych?

Rodzice często są autorytetem dla swoich dzieci, dlatego aby nauczyć dziecko szacunku do innych, należy samemu innych szanować, by dziecko miało dobry wzór do naśladowania. Dzieci są jak gąbka – chłoną wszystko w mgnieniu oka, zarówno to co dobre, jak i to, co złe. Uczą się różnych zachowań, naśladując ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat życia dziecka pokazywać mu dobre wzorce zachowania i nauczyć dziecko szacunku do innych. Dziecko bierze przykład z dorosłych Tolerancja to szacunek dla inności ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Dzieci nie bywają nietolerancyjne względem osób innej rasy, kultury czy wyznania. Nie zwracają uwagi na to, że ich koleżanka nosi okulary, ma piegi, nosi koszulkę po starszej siostrze, że jest gruba. Dla dziecka, to po prostu drugie dziecko, z którym ono lubi się bawić. Dziecko zauważa to, czego dorośli niejednokrotnie zauważyć nie potrafią - że koleżanka jest miła, wesoła, grzeczna, że przyjemnie się

Nagradzanie za dobre stopnie - za i przeciw

Nagradzanie za dobre stopnie nie powinno przysłaniać radości ze zdobycia wiedzy, ma być raczej dowodem uznania i środkiem mobilizującym do sumiennej pracy. Dla rodziców pójście dziecka do szkoły jest sytuacją nową, w której nie zawsze potrafią się odnaleźć. Przede wszystkim muszą właściwie odnieść się do przynoszonych przez pociechę ocen oraz odpowiednio na nie reagować. Reakcja opiekuna nie może polegać jedynie na przyjęciu do wiadomości informacjo o wynikach w nauce, powinna być poparta odpowiednimi działaniami, mobilizującymi do dalszej, lepszej lub równie efektywnej pracy. I tu pojawia się pytanie, czy nagradzanie za dobre stopnie jest krokiem dobrym, a jeśli tak, to jaka powinna być owa nagroda. Nagroda – dowód uznania i środek mobilizujący Rodzic nie może pozostać obojętny na szkolne osiągnięcia dziecka. Każdą dobrą ocenę należy zauważyć, wyrazić uznanie, nawet pochwalić dziecko przy rodzinie bądź znajomych. Duma w głosie osoby najbliższej, a taką dla ucznia są rodzice,

Jak zachęcić dziecko do czytania książek?

Aby zachęcić dziecko do czytania książek należy zaszczepić w nim miłość do książek, dać dobry przykład oraz nieustannie motywować do czytania Czytanie książek przez dzieci jest zjawiskiem niszowym. Młodzi ludzie wolą spędzać czas przed telewizorem albo przy komputerze. Łatwiej jest bezmyślnie patrzeć w ekran niż skupić uwagę na tekście i podjąć trud jego interpretacji. Rodzice powinni jednak pamiętać, że czytanie pozytywnie wpływa na rozwój dziecka. Uczy przede wszystkim myślenia, interpretowania wydarzeń, stymuluje wyobraźnię, poprawia pamięć, zwiększa zasób słownictwa oraz pokazuje, w jaki sposób poprawnie się wyrażać. Dlatego watro zachęcić dziecko do czytania książek. Uczenie miłości do książek Dziecko należy oswajać ze słowem czytanym już od pierwszych dni życia. Nawet jeśli niemowlę niewiele zrozumie, czytanie będzie mu się kojarzyło z czymś pozytywnym, z bliskością rodzica, ze spokojem i bezpieczeństwem. Dlatego warto wprowadzić w domu zwyczaj codziennego pochylania się

Jak powstrzymać kłótnie rodzeństwa?

W bracie lub siostrze nieraz odnajdujemy prawdziwych przyjaciół, na których możemy liczyć. Aby tak było, już w dzieciństwie rodzice powinni uczyć dzieci właściwego odnoszenia się do siebie nawzajem. Jednak niejeden ojciec czy matka nie wie, jak powstrzymać kłótnie rodzeństwa. Czasem w ich obliczu czują się bezradni, szczególnie gdy widzą, że ich dzieci żyją niemalże w ciągłej niezgodzie. Ważne jest rozsądne i mądre podejście rodziców do takich sytuacji. Rola rodziców Szczególnie przy narodzinach drugiego dziecka zdarza się, że pierwsze pozostaje w cieniu. Aby nie dopuścić do narastania w nim gniewu, urazy czy zazdrości do brata lub siostry, rodzice muszą pamiętać o dalszym okazywaniu mu serdecznego zainteresowania. Poza tym do wychowywania każdego dziecka powinni podchodzić indywidualnie, w zależności od jego potrzeb i możliwości. Taka postawa rodziców pomoże dzieciom wystrzegać się zachowań świadczących o złości i żalu bądź rywalizowaniu o uwagę dorosłych. Niemniej, należy zaznacz